تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

در تاریخ یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • بازرگانی خارجی

این تجهیزات در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و جرثقیلهای بسیار بزرگ بنادر و کشتیها کاربرد بسیار وسیعی دارد.
    کلمات کلیدی:  
  • تجهیزات، صنایع، نفت، گاز، پتروشیمی، صنعتی، آذران، ماشین، محصولات، خارجی