تجهیزات صنایع لاستیک

در تاریخ یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • بازرگانی خارجی

در صنعت لاستیک ، که امروزه کمتر صنعتی را می توان یافت که به نوعی از محصولات وفرآورده های آن استفاده ننماید، فرآیند اختلاط جایگاهی خاص واستثنایی دارد. این فرآیند به ویژه برای آمیزه کاران،مهندسین فرآیند،سازندگان ماشین آلات اختلاط و بالاخره عرضه کنندگان مواد اولیه این صنعت تا بدان حد از حساسیت واهمیت برخوردار است که در دهه ها و سالهای گذشته هر یک از این گروهها دگرگونی ها ، بهپویی ها وتازه گردانی های فراوانی در جهت دست یابی به یک اختلاط مطلوب را در شمار هدف های نخستین خود قرار داده وبرای رسیدن به آن شیوه ها وسازکارهای مختلفی را فراهم نموده اند.
    کلمات کلیدی:  
  • تجهیزات، صنایع، لاستیک، صنعتی، آذران، ماشین، محصولات، خارجی