تجهیزات اندازه گیری آزمایشگاهی

در تاریخ یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • بازرگانی خارجی

تامین تجهیزات زیرکه در کلیه صنایع ، بالاخص در صنایع سنگین و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد ، از مهمترین اهداف این شرکت میباشد.
    کلمات کلیدی:  
  • تجهیزات، اندازه گیری، آزمایشگاهی، صنعتی، آذران، ماشین، محصولات، خارجی