تجهیزات نیروگاه

در تاریخ یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • بازرگانی خارجی

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در نیروگاه ها و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد.
    کلمات کلیدی:  
  • تجهیزات، نیروگاه، صنعتی، آذران، ماشین، محصولات، خارجی