اتوماسیون، تجهیزات ایمنی و ابزار دقیق صنایع

در تاریخ یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • بازرگانی خارجی

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در صنایع سنگین و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد.
    کلمات کلیدی:  
  • اتوماسیون، تجهیزات، ایمنی، ابزار، دقیق، صنایع، صنعتی، آذران، ماشین، محصولات، خارجی