تجهیزات خطوط بخار

در تاریخ یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • بازرگانی خارجی

این تجهیزات در کلیه صنایع ، بالاخص در خطوط بخار و پخت پلاستیک و کارخانجات مربوطه کاربرد بسیار وسیعی دارد.
    کلمات کلیدی:  
  • تجهیزات، خطوط، بخار، صنعتی، آذران، ماشین، محصولات، خارجی