تولید رینگ و عملیات حرارتی آن

در تاریخ شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
  • مقالات

توليد رينگ :

اولين مرحله در توليد رينگ ، تراش رينگ مي باشد. مفتول هاي فولادي توخالي كه براي هر تايپ قطر مشخصي را دارا مي باشند بوسيله ي ليفتراك از انبار مواد خام به محل كارگاه تراش رينگ حمل مي شوند. پس از حمل و قرار گرفتن مفتولها در كنار ماشينهاي تراش ؛ اپراتور هر ماشين به نوبت مفتولها ، سپس باگردش اسپيندل ماشين و حركت دوراني صفحه اصلي ماشين مفتولها روبه جلو حركت مي كند ، ماشينهاي تراش موجود براي تراش رينگ از انواع Pittler و آلماني بوده و داراي شش محور مي باشند كه به طور متناوب دوران كرده وهر بار قلم و كليه اجراء تراش روي ابعاد و تلرانس هاي داخلي و خارجي رينگ روي دستگاههاي اندازه گير (آپارات ) انجام مي شود كه اين آپارات ها در قسمت آزمايشگاه اندازه گيري بطور روزانه كاليبره مي شوند . رينگ هاي تراش يافته در قسمت تراش رينگ شامل رينگ داخلي و خارجي بلبرينگ و همچنين رينگداخلي (cone) و رينگ خارجي (cup) تيپر رولربرينگ مي باشد هر ماشين تراش داراي يك نشانگر مدور است كه مرحله عمليات در حال انجام گيري را نشان مي دهد. يعني از لحظه شروع عمليات تراش تا لحظه ي خاتمه آن در يك ناحيه روي نشانگر مشخص شده است كه با پايان يافتن آن نشانگر از ناحيه خاكستري رنگ خارج شده و صفحه اصلي و مدور ماشين كه محور ها روي آن قرار دارند شروع مرحله ي بعدي را نشان مي دهد. رينگهاي سالم از نظر تلرانس روي ميله هايي قرار مي گيرند و ميله ها نيز روي چارچوبهايي فلزي به نام راكت قرار مي گيرندو آماده حمل به قسمت بعدي مي باشند.

پس از شستشورينگها روي نقاله و داخل تونل شستشو كه براي چربي زدايي رينگها انجام مي شود. ORيا رينگهاي خارجي بلبرينگها به قسمت حرارت انتقال يافته و IR(رينگ داخلي بلبرينگ) وcone (رينگ داخلي رولربرينگ) جهت تراش تهايي به ماشينهاي تراش ويژهاي وارد مي شود. در اينجا نواحي برآمده قاعده پاييني و تمام لبه هاي تيز رينگها پُخ شده و لبه هاي تمام رينگها از حالت راست گوشه بودن خارج و به فرم دوار در مي آيند كه اين عمل را اصطلاحاً Rزني مي نامند. نحوه ي عمل ماشينهاي تراش Rزن به اينصورت است كه با قرارگرفتن رينگ روي يك محور قلم تراش به طور چسبيده روي- محيط داخلي ياخارجي رينگ قرار گرفته و پس از تراش جدا مي شود.اين مرحله تراش نهاييfinish نام داردوپس از آن رينگهاهمگي براي حمل به قسمت حرارت آماده هستند .

عمليات حرارتي :

پس از خاتمه تراش وشستشوي رينگها، آنها را توسط جك به قسمت حرارت انتقال مي دهند. قسمت عمليات حرارتي تشكيل شده از دو خط مجزاي عمليات حرارتي رينگ و ساچمه .روش كار براي هر دو خط يكسان است پس عمليات انجام گرفته روي رينگها توضيح داده مي شود.

ابتدا رينگها را از دهانه ورودي كوره ي اول كه دمايي در محدوده ي 840 تا 860 سانتي گراد دارد تدريجاً وارد كوره مي كنند تمام مشخصات عمليات حرارتي بسته به نوع فولادي كه رينگها وساچمه ها از آن ساخته شده اند تنظيم گرديده است. نوع فولاد تشكيل دهنده SAE 52100 در استاندارد آمريكايي يا SKF-3 در استاندارد سوئدو 100 SR6 در استاندارد دانه بندي اين نوع فولاد براي رينگها وساچمه ها مي باشد. در ادامه عمليات كوره ي اول لازم به ذكر است كه سوخت مورد استفاده در قسمت حرارت گاز پروپان يا متان شهري است كه توسط 4 ژنراتور گازي به فرم ناقص سوزانده شده و از طريق مسيرهاي لوله كشي شده به ديواره ي كوره وارد مي شوند گاز وارد شده از بالاي 80% مونواكسيدكربن(CO) و دي اكسيدكربن واكسيدهاي نيتروژن تشكيل مي شود كه نقش آن جلوگيري از پوسته شدن (اكسيدشدن) سطح رينگها با تشكيل اكسيدهاي فلزي روي آن است. پس گاز مورد احتراق در كوره بطور عمده مونواكسيدكربن (CO) مي باشد. كه در خروج از كوره بصورت كامل سوخته و به دي اكسيدكربن تبديل مي شود. لازم به ذكر است كه تمامي مشخصات فني كوره ها و پارامترهاي كنترل و همچنين همين موارد براي ژنراتورها بطور دقيق از روي گبج ها و انديكاتورهاي قرار گرفته روي اين تجهيزات قابل كنترل و تنظيم است.

بعد از اينكه رينگ ها در كوره ي اول به دماي حدود 850 رسيدند در خروج از آن در كوئنچ اوليه كه مايع آن روغن است تا دماي 60 درجه سانتيگراد مورد كوئنچ قرار گرفته و پس از 10 دقيقه در روغني با دماي 0 تا 10 درجه سانتيگراد مورد كوئنچ ثانويه قرار مي گيرند. بعد از كوئنچ دوم يك نقاله شيبدار- پله مانند رينگها را به درون تونل سربسته‌ي شستشو انتقال مي دهد. محلول پاك كننده و چربي زدا در اين عمليات ، كربنات دوسود يا محلول سوداست كه با روش تيتراسيون تهيه شده است. بعد از شستشورينگها واز تونل استوانه اي كه داراي سيارهاي انتقال دهنده و با حركت مارپيچي است و گرما بصورت تدريجي از ورودي تونل انتهاي آن روي رينگها داده مي شود. پس از خشك شدن رينگها عمليات بعدي تمپر كردن ( برگشت دادن ) رينگها تا دماي حدود 200°C است كه اين كار در كوره ي تمپر انجام مي شود. سختي رينگها بعد از كوئيچ دوم RC 66-65 و پس از تمپر تهايتاً RC63-62 است كه سختي مطلوب براي رينگ و ساچمه است. كنترل ساختار فولاد و دانه بندي آن نيز پس از تمپر در آزمايشگاه متالورژي انجام مي گيرد كه سختي سنجي نيز در همين مرحله انجام مي شود
    کلمات کلیدی:  
  • محصولات، ليفتراک، سام، دوو، دوسان، تجهيزات، مشخصات، بلبرینگ، انبار، مقالات، آذران، ماشین