دستور عمل کار با لیفتراک

در تاریخ یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
  • مقالات

دستور العمل هاي ايمني در كار با ليفتراك

 

1. رانندگان ليفتراك بايستي داراي گواهينامه ويژه رانندگي باشند.

2. سرعت راننده ليفتراك بايد با وضعيت جاده، علايم ميدان ديد و باد متناسب باشد.

3. هميشه در حالي كه شاخك ها را در پايين ترين ارتفاع ممكن (10 الي 15 سانتيمتر) از زمين قرار داده ايد رانندگي كنيد.

4. هرگز از حداكثر ظرفيت مجاز بالابري تجاوز نكنيد اگر از اين مقدار بار تجاوز كنيد قطعات ليفتراك صدمه ديده و براي اپراتور مخاطره آميز است.

5. زماني كه بار را در ارتفاع مي بريد، با سرعت دور نزنيد.

6. با ليفتراك مسافر حمل نكنيد.

7. هر چه بار را بيشتر بالا ببريد ظرفيت بار زدن كاهش مي يابد.

8. گرداندن فرمان در زماني كه ليفتراك ايستاده است باعث صدمه زدن به سيستم فرمان و سايش لاستيك ها مي شود. لذا در حالي كه ليفتراك شما ايستاده است از گرداندن فرمان خودداري كنيد.

9. هرگز از ترمز معيوب استفاده نكنيد.

10. جهت پارك ليفتراك اقدامات زير را انجام دهيد:

الف) در محل هاي تعيين شده پارك نماييد.

ب ) ترمز دستي را بكشيد.

ج ) دكل را به سمت جلو بخوابانيد و شاخك ها را پايين آوريد.

د ) دنده ها را درگير كنيد.

ه ) موتور را خاموش كنيد و سويچ را بيرون آوريد.

11. ليفتراك رابه عنوان بالابر استفاده نكنيد :

شرايط استفاده از ليفتراك بالابر به شرح ذيل است:

الف) بر روي شاخك ها بايستي سبد تعبيه و نصب گردد.

ب) ارتفاع ديواره سبد بايد حدود 1 متر باشد.

ج) مجموع وزن جعبه و شخص و وسايل موجود از 50% ظرفيت بالابر ليفتراك تجاوزنكند.

د) ليفتراك را در محل صاف و هموار و محكم قرار دهند.

ه) آموزش راننده كافي باشد.

و) در حالي كه سبد بالاست ليفتراك حركت ننمايد.

12. در موقع استفاده از پالت به نكات زير توجه كنيد :

الف) شاخك ها بايد موازي باشند تا به اندازه كافي درون پالت ها جاي گيرند.

ب) از تمام طول شاخك ها استفاده كنيد، پالت در نوك شاخك، گير نكند.

ج) شاخك ها اگر كوتاه باشند مي توان از شاخك هاي اضافه شونده استفاده كرد، به شرطي كه طول آنها بيشتر از 50% شاخك اصلي نباشد.

د ) پالت را روي زمين نا صاف قرار ندهيد زيرا پالت مي شكند.

13. در ليفتراك هاي برقي، باطري ها به مرور زمان دشارژ شده و نياز هست كه توسط شارژ كننده مجددا قابل استفاده گردد. توجه كنيد كه :

الف) شارژ بيش از حد و بد باطري عمر آن را را كم مي كند.

ب) باطري ها را قبل از شارژ كردن با آب مقطر پر كنيد.

ج) باطري را كاملا پر نكنيد.

ى) باطري را تميز و خشك نگه داريد.

ه ) بعد از كار با باطري دست هاي خود را بشوييد.

و) در نزديكي باطري سيگار نكشيد.

14. در ليفتراك هاي تعادلي كه مانند اهرم عمل مي كند اگر اكسل جلو محور اتكاي ليفتراك باشد بار در يك طرف و وزنه تعادل در طرف ديگر كار اهرم ها را انجام ميدهد. لذا مركز ثقل ليفتراك در حالت عادي اكسل جلو است ولي مركز ثقل بار مركز بار مي باشد و تعادل زماني برقرار ميگردد كه فاصله مركز بار تا مركز ثقل ليفتراك هر چه بيشتر بهم نزديك باشند.

15. بخاطر داشته باشيد كه اكسل عقب ليفتراك مجهز به محور تعليق مي باشد تا در سطوح نا هموار چرخ هاي ليفتراك را بر روي زمين نگه دارد.

16. گاهي مواقع شما باري را حمل مي كنيد كه اختلاف طول دارد،( دريك طرف بلندتر و در طرف ديگر كوتاه تر) اگر شما بار را از طرف طولاني ترحمل كنيد مركز ثقل آن عقب تر خواهد بود از زماني كه شما بار را از طرف كوتاه تر حمل كنيد.

بعبارتي وقتي كه مركز ثقل از عقب ليفتراك فاصله زيادي دارد ليفتراك تعادلي كمترين ثبات را دارا است.

17. هرگز به شاخك هاي ليفتراك قطعه اي اضافه نكنيد مگر اينكه قطعه افزودني به توصيه سازنده قابل افزودن باشد.

18. وقتي شما دكل را جلو و عقب مي كنيد فاصله بين دو بار و مركز ثقل را زياد و كم مي كنيد. وقتي دكل را به سمت عقب مي دهيد بازوي كار كننده كوتاه تر و تعادل بار بيشتر مي شود.

19. شما هميشه به حداكثر ظرفيت مجاز باربري ليفتراك توجه كنيد.

20. به عنوان يك اپراتور خودروي صنعتي، شما مسؤل هستيد ليفتراك خود را روزانه بازديد و اشكالات فني ماشين تان را گزارش نماييد. لذا ضروري است به موارد ذيل توجه كنيد :

الف) ترمز را بازديد كنيد. پدال ترمز نبايد بيش از نيمي از مسير خود را تا كف ليفتراك پايين رود.

ب) بوق، چراق هاي جلو، چراق هاي راهنما، چراق هاي هشدار دهنده و احتمالا نورافكن ليفتراك را چك نماييد.

ج) لامپ فشار روغن و گيج فشار روغن را بازديد نماييد.

د) شاخك هاي ليفتراك را باز بيني كنيد دقت كنيد قسمت پاشنه شاخك ماكزيمم ساييدگي آن نبايد از 10% ضخامت اصلي بيشتر شود.

ه) به ترك ها در زنجيرها و صدمه در نقاط اتصال زنجيرها توجه كنيد.

و) استفاده ناصحيح از ترمزها، تنظيم نا درست چرخ ها، رانندگي برروي مواد شيميايي يا اشيا تيز و برنده سبب خرابي سريع لاستيك ها مي گردند.

ز) چرخ ها و لاستيك ها را بازديد كنيد. اگرچرخ ها بادي هستند فشار باد را در حد تعيين شده ثابت نگه داريد تا استقامت و كارايي ليفتراك كم نشود.

ي) آب و روغن ليفتراك را قبل از شروع به كار باز ديد نماييد.

 
    کلمات کلیدی:  
  • محصولات، ليفتراک، سام، دوو، دوسان، تجهيزات، مشخصات، ویژگی ها، مزایا، معایب، انبار، مقالات، آذران، ماشین