خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

سرعت عمل - کیفیت برتر - قیمت مناسب هدف اصلی ماست.

نظر بر اينکه عمده هزينه هر موسسه اي هزينه هاي پرسنلي و اپراتوري است, لذا به راحتي قابل درک است که خرابي و توقف کار دستگاه ها تهديد کننده اصلي موسسه مي باشد. و ما با ترکيب کيفيت و کارآيي محصولات, فراهم بودن قطعات يدکي, اشتراک قطعات يدکي بين مدلهاي مختلف و نيز تخصص پرسنل خدمات پس از فروش, مي توانيم هزينه هاي فوق الذکر را به حداقل ممکن برسانيم که انجام آن براي سايرين سهل نخواهد بود.